Etikette

Respekt og disciplin

Alle steder hvor der trænes traditionel karate, er der regler for hvordan man opfører sig i en Dojo (træningssal).

Disse regler er meget ens og selve “ceremonierne” omkring starten og slutningen af træningen er ligeledes ret ens. Reglerne er en god hjælp til at disciplinere sig selv til at yde sit bedste under en træningslektion.

Disse regler er ligeledes en meget vigtig del af karate uanset hvor højt eller lavt gradueret man er.

Dojo og Dojo-regler

Dojoen er et sted hvor vi søger kontakt med os selv – (vores) angst, bekymringer – reaktioner og vaner. Det er en arena hvor vi søger, at modvirke og begrænse vore konflikter – hvor vi konfronteres med en modstander, som ikke er en modstander, men mere en partner der hjæper os til, at forstå os selv mere intenst.

Teknisk viden er ikke nok, – en karateka må sammensmelte og udvikle teknikken med en åndelig infinitiv forståelse af, at Karate ikke alene bliver et kunstnerisk skue – men vejen til, at forene den psykiske og fysiske styrke, som er grundlaget for en højere forståelse.

Dojoen er stedet hvor træningen udøves, og her er der af hensyn til disciplinen og afviklingen af træningen visse regler der skal overholdes.

Etikette

Når man kommer ind i træningssalen, standser man op og bukker reglementeret. Det samme gælder, når man forlader salen. Et buk skal udføres uden at man har en taske eller andet i den ene hånd.

Alle karate buk ledsages af ordet “Osu”, som er international karate hilsen, der skal udtales højt og tydeligt. Alle karate udøvere hilser hinanden med “Osu”.

Chefinstruktøren tiltales i træningssalen med “SENSEI”, alle assistenter og instruktører tiltales med “SEMPAI”

Ordet Osu anvendes istedet for “ja” når man tilkendegiver, at man har forstået det instruktøren har sagt.

Kommer man for sent til træningen, sætter man sig ved indgangen med front mod Shinzen og mediterer. Bagefter venter man på at instruktøren giver tegn, hvorefter man går op og bukker for indstuktøren og derefter deltager man i træningen.

Finger og tånegle skal være rene og kortklippede for at undgå skader, ligeledes skal udøveren fremtræde ren og velsoigneret.

For at undgå skader må halskæder, ure, armbånd, pladeringe etc. ikke bæres under træningen.

I træningssalen fordres en diskret optræden, samt at instruktørens henvisninger følges ufortøvet. der lægges vægt på en god træningsindsats, og en respektfuld indstilling til karate og dens udøvere.

Tyggegummi, syngen, fløjten og unødig tale, hører ikke til under træningen og har man spørgsmål, gør man opmærksom herpå ved håndsoprækning.

Når et hold sidder og mediterer, skal alle andre der opholder sig i lokalet forlade dette.

Det er af særdeles stor vigtighed, at alle karate-kaer overholder den internationale karate-etikette og de interne regler, for at skabe den rigtige karate-atmosfære og få en effektiv træning.

Reishiki

(cermoni ved starten og slutningen af en træning)

Inden start på træningen

Yoi Klar

Sensei sætter sig (i formel sideposition)

Eleverne sætter sig på kommandoen ”Seiza” fra ælste elev (Sempai) med front mod Shinzen.

Sempai giver følgende kommandoer:

Mokuso! betyder “luk øjmeme” start meditation.

Kaimoku! betyder “åbne øjnene”

Shomen ni rei! betyder “buk fremad” derefter vil sensei vende sig,

så han/hun har front mod klassen.

Sensei ni rei! betyder “buk for læreren” klassen bukker for sensei og sensei bukker for klassen, og alle hilser med et

højtlydt “Osu”.

Otagai ni rei! betyder “buk for hinanden” både sensei og elever bukker og alle hilser med et højlydt “Osu”.

Kiritsu betyder “rejs jer”


Efter træning

Yoi Klar

Sensei sætter sig (i formel sideposition)

Eleverne sætter sig på kommandoen ”Seiza” fra ælste elev (Sempai) med front mod Shomen.

Sempai giver følgende kommandoer:

Mokuso! betyder “luk øjmeme” start meditation.

Kaimoku! betyder “åbne øjnene”

Dojo kun. Hver sætning siges højt på enten dansk eller japansk. Læs mere om Dojo kun længere nede på siden.

Shomen ni rei! betyder “buk fremad” derefter vil sensei vende sig,

så han/hun har front mod klassen.

Sensei ni rei! betyder “buk for læreren” klassen bukker for sensei og sensei bukker for klassen, og alle hilser med et højtlydt “Osu”.

Otagai ni rei! betyder “buk for hinanden” både sensei og elever bukker og alle hilser med et højlydt “Osu”.

Når sensei har rejst sig og passerer klassen bukker eleverne fremad og siger ” Domo arigato gozaimashita” (oversat tak for træning)

Sensei forlader dojoen, mens elverne bliver siddende.

Sempai rejser sig først og så den næste i rækken osv.


Hvem er hvem i Dojoèn

Sensei

Sensei betyder lærer og bliver brugt som en respektfuld form for henvendelse til instruktører og andre højt graduerede karateka’er. Når man gør sin éntre i en Dojo (træningssal) bukker man først mod Shinzen eller Shomen og derefter for Sensei.

Ligemeget hvad Sensei siger så er det “lov” over alle foreskrevne regler. Det er af denne grund, at når man besøger en anden Dojo, at det er høfligt og del af almindelig etikette at følge de anvisninger Sensei giver, uanset hvad man er blevet fortalt et andet sted.

Sempai

Sempai betyder “senior/ældre” og er alle med mere karateerfaring end dig. Du vil være junior (kohai) til nogle personer og sempai til andre. Dette tilsyneladende stive/strenge hierarki bliver ofte misforstået, og nogle bruger det til at dominerer andre. Disse personer viser meget lidt forståelse for Karate og får derfor meget lidt respekt i karatefællesskabet.

At være Sempai betyder ikke at man per automatik får respekt. At være Sempai kræver stor ansvarlighed, tålmodighed, viden, modenhed og diciplin.

Sempai er et ledende eksempel og det er hans/hendes pligt at tage sig af Kohai.

Kohai

Som allerede nævnt er Kohai alle der har mindre Karateerfaring end dig. Bogstaveligt betyder Kohai “junior”. Når en person men mindre karateerfaring søger din opmærksomhed, så hjælp venligst, ikke som en der er bedre vidende og med en arrogant attitude, men som et eksempel på en person der gennem hård træning og ydmyghed har opnået sin viden.

Træningsetikette som Karate-ka

I det øjeblik træningen starter, skal du koncentrere dig om karaten og om at forbedre din teknik. Lav kraftige og målrettede kiai,(Yaei) tal ikke unødvendigt og træn hårdt, derved viser du respekt for din instruktør og dig selv.

Bær ikke ringe eller smykker. Brug ikke tyggegummi eller lignende.

Sørg altid for at have en ren Gi.

Neglene på hænder og fødder skal altid være kortklippede.

Når du bliver bedt om at flytte dig fra en del af lokalet til en anden, så gør det så hurtigt som muligt, med andre ord løb.

Gå eller løb aldrig ind foran andre gå altid bagom.

Når du bliver bedt om at gå til siden for at se på, stå eller knæl. Læn dig ikke op af væggen og vær stille.

Hvis du af en eller anden grund ikke kan sidde på knæene, er det i orden at bukke og derefter sætte sig i skrædderstilling.

Hvis det er nødvendigt at forlade timen før tid, så informer træneren på forhånd.

Hver gang du får en ny modstander under træningen, buk. Hver gang du skal skifte modstander så buk for den gamle før du skifter.

Lad være med at demonstrere hvor træt du er, lige meget hvor træt du er.

Når du bliver bedt om at tælle så tæl med korte, skarpe og kraftige kommandoer

Undlad ikke at spørge en højere gradueret om hjælp både før og efter timen. Du skal prøve, så meget som muligt, også at lære/træne Kata og kumite tekniker udenfor timerne. Instruktøren kan på denne måde bruge mere tid på at “finpudse” teknikker end på at vise “næste bevægelse”.

Husk!

Uanset hvor højt du er gradueret, vil der altid være en der er højere gradueret end du.

Træning i andre dojoer

Som medlem af Shotogakusha kan du frit træne i andre Shotogakusha dojoer. Det er normal kotume i traditionelle dojoer, at de respektive chefinstruktører taler sammen, inden en gæstetræning kan finde sted. Det vil således være respektløs at møde op til træning i en anden traditionel dojo uden at have fået tilladelse fra din instruktør. Samme regler gælder også ved træning i dojoer i udlandet. Hvis du er i det mindste i tvivl så spørg din instruktør.

Dojo Kun

Karaten’s fem grundliggende regler for opførsel:

Hør udtale her http://www.karate-do.it/dojokun.html


Jinkaku Kansei Ni Tsutomuru Koto: (Søg den perfekte karakter)

Her skal søges den perfekte karakter for èn selv. Uheldige træk skal ved træning af krop og sind fuldkommengøre èns karakter – når samtidig man følger de etiske regler i dagligdagen, og gør dette til en vej igennem livet, opnår man dermed en bedre karakter…

Makoto No Michi O Mamoru Koto: (Vær trofast)

Først of fremmest overfor èn selv. I Karate-Do er det vores vigtigste regel: Loyalitet, som alle skal efterleve. Man er trofast overfor sin Karate-Do, sin famillie og sine venner – kort sagt: vær trofast overfor dig selv. Svigt ikke…

Doryoko No Seishin O Yashinau Koto: (Vær stræbsom)

Vær altid kritisk med det du laver. Vær ufravigelig overfor dig selv – om det nu er den maksimale ydelse man har afgivet. Dette gælder i alle livets forhold…

Reigi O Omonzuru Koto: (Respekter andre)

Vær ikke hovmodig. Negligèr ingen, vis hensyn, vær omsorgsfuld. Kort sagt respektèr andre…

Kekki No Yuu O Imashimuru Koto: (Vær ikke voldelig i din optræden)

Man tilstræber en værdig optræden under alle forhold, og samtidig en ansvarlighed overfor det man repræsenterer: Karate-Do, famillie og venner…


Når sensei rejser sig og går forbi eleverne

Domo Arigato Gozai Mashita. (Mange tak!)

-Man takker instruktøren for træningen…